Đánh giá khách hàng

Khách hàng Ngọc Hồ

Đảm bảo yến thật, MR bán hàng tư vấn khá nhiệt tình và thoáng về quà khuyến mãi. Sẽ ủng hộ lâu dài.