Đánh giá khách hàng

Khách hàng Phương Thảo

Mình đã dùng yến của MR bán từ những ngày đầu,thật sự rất ngon. Rất tin tưởng và an tâm về cả chất lượng và giá cả. Excellent!