Đánh giá khách hàng

Khách Hàng Việt Hoa

Người bán có tâm, hàng yến chất lượng, dịch vụ đảm bảo.