Đánh giá khách hàng

Khách hàng Võ Thúy Vy

Điểm 10 cho MR, cho chất lượng yến an toàn tuyệt đối và tuyệt vời!