Đánh giá khách hàng

Khánh hàng Lê Huyền Trang

Sức khỏe của mình nên mình cần những sản phẩm tốt nhất, muốn biết sản phẩm tốt hay không phải nhìn vào người bán. Và cô hàng xóm này là người rất tốt.