Đánh giá khách hàng

Khánh hàng Thảo Lê

Bản thân tôi là người lớn tuổi, rất khó ngủ và hôm nào ăn yến thật sự thấy ngủ rất ngon và rất sâu. Có điều kiện các cháu mua tặng ba mẹ, ông bà. Với người lớn tuổi đây thật sự là món quà quý báu. Giờ không gì bằng sức khỏe!