Sản phẩm

Táo đỏ Hàn Quốc

100,000₫ Còn hàng
Táo đỏ Hàn Quốc (không bán riêng, chỉ dành để tặng và mua thêm nếu khách hàng của Yến Sào An Toàn có nhu cầu).1- Táo đỏ Hàn Quốc nguyên quả...

Phương thức thanh toán được chấp nhận

Phương thức thanh toán được chấp nhận

Táo đỏ Hàn Quốc (không bán riêng, chỉ dành để tặng và mua thêm nếu khách hàng của Yến Sào An Toàn có nhu cầu).

1- Táo đỏ Hàn Quốc nguyên quả có hạt: 125,000đ/bịch.

Ưu điểm: táo chưng ngọt dẻo thơm ngon, nhưng cẩn thận hạt khi cho trẻ em dùng.

2- Táo đỏ Hàn Quốc (túi zipper chia sẵn: 100,000đ/bịch.

Ưu điểm:táo chưng ngọt dẻo thơm ngon, nhưng cẩn thận hạt khi cho trẻ em dùng.

- Táo đỏ xuất xứ Hàn Quốc dùng để chưng kèm với yến sào. 

- Miễn phí giao hàng khi đặt hàng cùng 50g yến sào trở lên.

- KHÔNG bán riêng táo đỏ.